ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา


ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางวัล “พลอยน้ำงาม” สุดยอดต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียว

21 ก.ค.60 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัล "พลอยน้ำงาม" ระดับสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการคัดเลือกภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 264 แห่งทั่วกรุงเทพฯ อ่านต่อ...

เหล่านักออกแบบรุ่นใหม่ฉายแววในเวทีแข่งขัน พลิกโฉมบรรจุภัณฑ์ให้สร้างสรรค์และขายได้จริง กับ SCG Packaging x Wallpaper The Challenge 2017

21 ก.ค.60 เพราะบรรจุภัณฑ์ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน ไม่ได้มีประโยชน์เพียงเพื่อรองรับการบรรจุหรือขนส่งผลิตภัณฑ์ไปถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังต้องเปี่ยมไปด้วยประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมหรือความสวยงาม เพื่อดึงดูดใจลูกค้าและสื่อถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ ดังนั้น การออกแบบที่ดี อ่านต่อ...

SPU: รวมพล”คนสื่อ” งานเลี้ยงสังสรรค์นักศึกษาทุนสื่อมวลชน SPU 2560

21 ก.ค.60 รวมพล"คนสื่อ" อาจารย์สรรทิพย์ ทองวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์นักศึกษาทุนสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2560 ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ, อ่านต่อ...

มจธ. น้อมนำแนวพระราชดำริ ปฏิบัติงานตามหลัก อพ.สธ.

21 ก.ค.60 "อดีตพื้นที่ชุมชนรอบ มจธ. บางขุนเทียน ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำบ่อเลี้ยงกุ้ง และมีปลาหมอเทศเป็นพันธุ์ปลาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากบ่อกุ้ง นักวิจัย และชาวบ้านในชุมชน เคยตั้งกลุ่มพัฒนาร่วมกันนำปลาหมอเทศมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในท้องถิ่นอย่างปลาหมอแดดเดียว และน้ำปลา อ่านต่อ...

SPU: ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดงานรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

21 ก.ค.60 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดงานรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมงาน ภายในงานประกอบด้วยพิธีรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วางพวงมาลัยคารวะ อ่านต่อ...

สนุกคิด สนุกเขียน…รายวัน

21 ก.ค.60 กลุ่มบริษัท นานมี ขอเชิญน้องๆเยาวชนเข้าประกวดการเขียนบันทึกประจำวันใน โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ในหัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียนรายวัน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ใช้ทักษะการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ บ่มเพาะ อ่านต่อ...

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ มุ่งสู่ Green University รับการตรวจสำนักงานสีเขียวหลังที่ 2

21 ก.ค.60 รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะทำงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว โดยมี อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี นำเสนอการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของกองอาคารสถานที่อาคารหลังที่ 2 อ่านต่อ...

ภาพข่าว: สถาบันดนตรียามาฮ่า เปิดโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ย่าโม ตอบโจทย์พัฒนาดนตรีกับเยาวชนไทย 4.0

21 ก.ค.60 เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาดนตรีกับเยาวชนไทย 4.0 ในการขับเคลื่อนธุรกิจโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ให้มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้น และต้องการเห็นเมืองย่าโมเป็นเมืองดนตรี และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดนตรีของภาคอีสาน โดย ดร.พีรวัฒน์ ชูเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และนายแสงชัย อ่านต่อ...

« ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาย้อนหลัง ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาล่าสุด »

SPU: เตรียมพร้อมการเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ “PRE TOUR เวียดนาม มรดกโลก” ว.การท่องเที่ยวและการบริการ SPU

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก้าวสู่มืออาชีพและผู้นำด้านการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ซึ่งมี ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อ่านต่อ…

SPU: ฉลองครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ30 ปีแห่งการก่อตั้งในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดสัมมนาในหัวข้อ "โอกาส ความท้าทาย และการปรับตัว ของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษ อ่านต่อ…

ยูบีเอ็ม ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดประกวดนวัตกรรมอาหาร เล็งผลระยะยาว ปั้นสตาร์ทอัพด้านอาหารขับเคลื่อนตลาด

ยูบีเอ็มจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Start-up Innovative FB Product Competition) อ่านต่อ…

โรงเรียนสอนฟุตบอล โซลติโล แฟมิเลีย โดยเคสุเกะ ฮอนดะ เปิดสอนในประเทศไทยแล้ว เริ่ม 1 ส.ค. นี้

โรงเรียนสอนฟุตบอลโซติโล แฟมิเลีย ของเคสุเกะ ฮอนดะ มาเปิดในไทยแล้ว โดยจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2560เปิดรับเด็กตั้งแต่ 4 ขวบถึง 12 ปี ตอนนี้เปิดให้ทดลองเรียนฟรีในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม และ วันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม ณ สนามโซลติโล พาร์ค บางกอก ถ.พระราม อ่านต่อ…

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหิดล และ บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ประเทศไทย จัดเวิร์คช็อป “The Art of Sound Creation” ครั้งแรกในไทย ให้ความรู้การสร้างเสียงและดนตรีเพื่องานโฆษณาระดับโลก

หลักสูตรสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ประเทศไทย จัด "The Art of Sound Creation" เวิร์คช็อประดับมาสเตอร์คลาส ครั้งแรกของเมืองไทย อ่านต่อ…

SPU: ขอเชิญชวน น้องๆ ม.ปลาย ปวช. ปวส.และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน “การทำการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ 3” ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาท

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสมาคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาด ดอทคอม จำกัด จัดโครงการ "e Commerce Young Talent Season 3"ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย ปวช. ปวส.และนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน "การทำการตลาดออนไลน์ ครั้งที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะบริหารธุรกิจ STC จัดสัมมนา Marketing 4.0

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการสัมมนาการตลาด MARKETING 4.0 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับประเทศ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด (กลาง) และผศ.ดร.โอกาส กิจกำแหง คณบดี คณะบริหาร STC (ที่ 9 จากซ้าย) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติมาร่วมบรรยายหลักสูตร นสช.

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่2 อีกทั้งยังมี คุณ วีระศักดิ์ โตวิกกัย ผู้พิพากษาสมทบ ประจำศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อ่านต่อ…

นักวิจัย มจธ. ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ใช้วัสดุนาโนเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเป็นสารมูลค่าสูง และเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลิตผลหลักของประเทศไทยที่ส่งออกคือผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอ้อยและน้ำตาล ซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตน้ำตาลได้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่อ้อยและน้ำตาลกลับมีมูลค่าไม่คงที่และมีแนวโน้มลดลง โจทย์ในปัจจุบัน อ่านต่อ…

สมัครแล้ววันนี้ “ปริญญามหาบัณฑิตที่คุ้มที่สุดของ JOINT

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะจัดงาน OpenHouse หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ปริญญามหาบัณฑิตที่คุ้มที่สุดของ Joint Startup Academy ตอน Startup Hotel Real Estate Desing 4.0 เพื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ อ่านต่อ…

พฤษภาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31