ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีความประสงค์ให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรม ณ ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ อ่านต่อ…

ประชาชนเฮ..! คปภ.ชงคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ออกประกาศปรับเพิ่มราคากลางค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีผลบังคับแล้วคปภ. เพิ่มเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ปรับมาตรฐานราคากลางค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก 2 จังหวัด เร่งประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยด่วน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 5 21 กรกฎาคม 2560 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลาก 22 จังหวัด 53 อำเภอ 193 ตำบล 714 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 2 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา และชัยภูมิ อ่านต่อ…

ปภ.ร่วมกับ กทม. จัดประชุมเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก-น้ำท่วมขัง ในวันที่ 24 ก.ค.60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก 3 จังหวัด เร่งประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยด่วน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 5 20 กรกฎาคม 2560 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลาก 20 จังหวัด 51 อำเภอ 190 ตำบล 711 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 17 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน ยโสธร และพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ – เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วม…ดำเนินชีวิตช่วงฤดูฝนปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือ และปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย โดยติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัย พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หมั่นสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ เก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืชไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำ วางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน้ำ อ่านต่อ…

ปภ.พัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการวิจัย – ยกระดับการจัดการสาธารณภัยของประเทศ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาพัฒนาต้นแบบรถสาธิตแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว เพื่อเป็นสื่อต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหว และรถเอทีวีพร้อมเปลอัตโนมัติต้นแบบ สำหรับเป็นรถเอทีวีต้นแบบใช้ในการกู้ภัย ลำเลียง อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่ปรับกระจก และจับพวงมาลัยถูกวิธี…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการปรับกระจกรถ และจับพวงมาลัยอย่างถูกวิธี โดยปรับกระจกมองข้างให้อยู่ในแนวตั้งฉาก ขนานกับตัวรถและพื้นถนน มองเห็นด้านข้างตัวรถเล็กน้อย ปรับกระจกมองหลังให้อยู่ในระดับที่สายตาของผู้ขับขี่สามารถมองเห็นเส้นทางด้านหลังได้ชัดเจน อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก 4 จังหวัด เร่งประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยด่วน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 5 19 กรกฎาคม 2560 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลาก 20 จังหวัด 51 อำเภอ 190 ตำบล 704 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน ยโสธร พระนครศรีอยุธยา และตราด อ่านต่อ…

ปภ. แนะข้อควรปฏิบัติในการใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะการใช้บันไดเลื่อนอย่างถูกวิธี โดยขณะขึ้น ลง บันไดเลื่อน ไม่ควรหยอกล้อกัน หรือเล่นโทรศัพท์ จับราวบันไดเลื่อนให้มั่น ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย โดยยกชายผ้าให้พ้นระดับพื้น ระมัดระวังรองเท้าส้นสูง อ่านต่อ…

ปภ.พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” เฝ้าระวัง – แจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร เตือนภัย หรือ "มิสเตอร์เตือนภัย" ทำหน้าที่เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัย และประสานการอพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย รวมถึงร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่ปรับเบาะนั่ง และจัดท่านั่งถูกวิธี…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการปรับเบาะนั่ง และจัดท่านั่ง โดยปรับเบาะนั่ง และจัดท่านั่งให้เหมาะสม เว้นระยะห่างจากพวงมาลัยประมาณ 1 ช่วงแขน งอแขนเล็กน้อย ไม่ตึงเกินไป ปรับพนักพิงในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่อยู่ในลักษณะเอนหลังกึ่งนอนขับ หรือชิดพวงมาลัยมากเกินไป อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่รู้หลักขับรถกลางคืนปลอดภัย…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถช่วงกลางคืนอย่างปลอดภัย โดยเปิดใช้สัญญาณไฟให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง เว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติ หมั่นสังเกต ป้ายต่างๆ บนเส้นทาง พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมจัดการสาธารณภัย…สร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมทุกมิติ โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ผ่านกลไก "ประชารัฐ" อ่านต่อ…

กปภ. – กปน. ขับเคลื่อนภารกิจให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อ ระหว่าง 2 หน่วยงาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมประชุมหารือกับ การประปานครหลวง (กปน.)ขับเคลื่อนภารกิจบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ให้บริการของ กปภ. และ กปน. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ กปภ. หลังจากลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) อ่านต่อ…

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดย YLG

สภาวะตลาดวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,242.85-1,248.35 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,800 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,750 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส GFQ17 อยู่ที่ 19,890 บาท อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “Stage Fighter ไมค์หมู่ สู้ ฟัด” ออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560 ช่อง GMM25

เมื่อสถานการณ์กลับมาเท่ากัน ยกที่ 3 นั้น ทั้ง 2 ทีมจึงต้องรีบช่วงชิงความได้เปรียบให้ได้ และจะเป็นอย่างไร เมื่อ Diva 2 วัย ลงมาเจอกัน เตรียมรับความดุเดือดพร้อมๆ กัน ในรายการ "Stage Fighter ไมค์หมู่ สู้ ฟัด" วันศุกร์ที่ 21กรกฏาคม 2560 เวลา 19.10 น. อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “สามแยกปากหวาน” “หญิง รฐา” อึ้ง!! มา “สามแยกปากหวาน” เจอหมอดูทัก มีปัญหาเรื่องคู่ศัตรูคือ “ความรัก”

รายการ "สามแยกปากหวาน" ในสัปดาห์นี้แขกรับเชิญเป็น สาวสวยสุดสตรอง "หญิง รฐา โพธิ์งาม" ที่จะมาให้ 3 พิธีกรเพื่อน "อ๊อฟ (ปองศักดิ์ รัตนพงษ์) ป๊อบ (ปองกูล สืบซึ้ง), ว่าน(ธนกฤต พานิชวิทย์)" ล้วงลึกชีวิตสุดแซ่บทุกด้านของเธอ อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “คลับ ฟรายเดย์ โชว์ based on celeb story” รักไปช้ำไป…ของ “ก้อง ปิยะ” ติดตามใน คลับ ฟรายเดย์ โชว์ เสาร์นี้

รายการ "คลับฟรายเดย์โชว์" รายการที่เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดัง ซึ่งแขกรับเชิญของรายการในวันนี้เป็นเจ้าแม่อีเวนต์ของเมืองไทย นั่นก็คือ "ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล" ที่วันนี้เค้าพร้อมที่จะมาเล่าถึงเรื่องราวความรักหลากหลายรสชาติที่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยความช้ำใจ ติดตามได้ใน รายการ อ่านต่อ…

“ก้อง ปิยะ” เจ็บปวดทุกครั้งเพราะหลงรักผู้ชายแท้ๆ!! ติดตามใน “คลับฟรายเดย์โชว์” เสาร์นี้

"ก้อง ปิยะ เศวตพิกุล" เธอคือเจ้าแม่อีเวนต์ของเมืองไทยที่มีงานล้นมือตลอดปี และจากจุดนี้เองที่ทำให้บรรดาหนุ่มๆเข้าหาเสมอ เพราะหวังในสิ่งที่เธอ ไม่ว่าจะเป็นงาน เงิน หรือสิ่งของต่างๆ และในวันนี้ ก้อง ปิยะ จะมาเล่าถึงเรื่องราวชีวิตรักหลากหลายรสชาติที่ผ่านมาในชีวิตของเค้าแบบไม่มีกั๊ก ในรายการ อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ตลกแหลก” “บอล-ค่อม” พาชิมของอร่อยร้านดังในย่าน “ตลาดเมืองเอก” ติดตาม ในรายการ “ตลกแหลก” อาทิตย์นี้

รายการ "ตลกแหลก" รายการอาหารรูปแบบใหม่ ที่เสิร์ฟความอร่อย มาพร้อมกับความตลก ซึ่งในสัปดาห์นี้ คู่ฮาต่างวัยสายกิน "บอล เชิญยิ้ม และ ค่อม ชวนชื่น" ที่วันนี้ทั้งคู่จะพาไปชิมของอร่อยกันในย่าน "ตลาดเมืองเอก" ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมพิธีกรทั้ง 2 ถึงได้ดูกระชุ่มกระชวยกันขนาดนี้ อ่านต่อ…

Sharp Corp. Upgraded Two Notches To ‘B+’ From ‘B-‘ On Strong Operating Performance, Issue Rating To ‘B’; Outlook Stable

TOKYO (SP Global Ratings) July 21, 2017-SP Global Ratings today said that it has raised by two notches to ‘B+’ from ‘B-‘ its long-term corporate credit rating on Japan-based electronics maker Sharp Corp. and has raised by one notch to ‘B’ its senior unsecured debt rating on the company.
We also อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “คอหนังข้างถนน” ออนแอร์ 22 ก.ค. 60

รายการ "คอหนังข้างถนน" สัปดาห์นี้ ก็อตซิป กัน (GossipGun) พร้อมด้วยเพื่อนมาดกวน "ดีเจ.เผือก พงศธร จงวิลาส" และสาวหวานสุดกำยำอย่าง "รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น" ที่จะพาเหล่าคอหนังไปพบกับ ตัวอย่างภาพยนตร์น่าดูประจำสัปดาห์ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง Valerian, ภาพยนตร์เรื่อง Dunkirk อ่านต่อ…

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของบ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บ.ฟินันซ่า

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ ของบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASP บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS และ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ FNS ดังนี้- ASP ได้รับการคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘A-(tha)’ อ่านต่อ…

หลักสูตร: จับมือเสก เทรดด้วย Trend Line

เรียนรู้หัวใจสำคัญในการดูกราฟเรียนจบแล้ว ลากได้ชัวร์จับมือลาก Trend Line ทุกรูปแบบเพื่อการเทรดอย่างถูกต้องและใช้ได้จริงหาจุดซื้อขาย / Cut Loss / ราคาเป้าหมาย พร้อมวิเคราะห์กราฟเพิ่มความแม่นยำด้วยการดู Candlestick และ Volumeเรียนรู้ความต่างของสเกลแบบ Linear และสเกลแบบ Logวิทยากร: โดย ไอซ์ อุทัยวรรณ อ่านต่อ…

กยท. เผย กองทุนพัฒนาเสถียรภาพราคายางเตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซื้อยางสัปดาห์หน้านี้

บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ประชุมนัดแรกวันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เตรียมเดินหน้าเข้าลงทุนซื้อยางทั้งในตลาดซื้อขายยางจริงจากตลาดกลางของ กยท.ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงตลาดซื้อขายล่วงหน้าผ่านทางตลาด TFEX ในต้นสัปดาห์หน้า ขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพราคายางดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย อ่านต่อ…

หลักสูตร: กราฟเทคนิคง่ายๆที่ใช้ได้ผล ช.โชติวงศ์ 2-3 กันยายน 2560

ท่านจะรู้ว่า SET จะกลับมาเป็นกระทิงขาขึ้นตอนไหน …รู้เร็ว..รู้ไวก่อนใครๆรู้วิธีหาหุ้นเด็ดที่ขึ้นได้เร็วได้เก่งกว่าตลาด (ซื้อแล้วรวย)เข้าใจจังหวะเพื่อซื้อของถูก…ไปขายแพง (ไม่ติดดอย)ฝึกกลยุทธ์ CUT Loss…LET Profit Run เพื่อทำกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำวิทยากร: ช.โชติวงศ์ อ่านต่อ…

ข่าวซุบซิบ: INGRS หรือ บมจ.อิเกรส อินดัสเตรียล ไทยแลนด์

INGRS พร้อมแล้ว! ที่จะขายหุ้น IPO เร็วๆนี้ เพราะเป็นหุ้นชิ้นส่วนรถยนต์อาเซียนหุ้นแรก มีโรงงานใน 4 ประเทศ ทำให้รายได้และกำไรมีเสถียรภาพกว่า ไม่ขึ้นอยู่กับตลาดไทยเพียงอย่างเดียว แถมได้บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ค่ายญี่ปุ่นเป็นลูกค้าประจำอีกด้วย บทวิเคราะห์หลายแห่ง อาทิ เมย์แบงค์กิมเอ็ง อ่านต่อ…

“ มารู้จักสมุนไพร รักษาโรคริดสีดวงทวารกันเถอะ ” ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน

อาการร้อนใน มีกลิ่นปาก เป็นได้กับทุกคน ซึ่งตามศาสตร์แพทย์แผนจีน เกิดจากกระเพาะอาหารและลำไส้มีไฟ ทำให้ท้องผูก ขับถ่ายมีเลือดออก หากไม่รักษาจะเกิดเป็นริดสีดวงได้หมอหยาง เผยเซิน คณาเวชคลินิก กล่าวว่า อาการท้องผูกจะต้องออกแรงเบ่งมาก ทำให้เผาผลาญเจิ้งชี่ เสียชี่สะสมบริเวณลำไส้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางวัล “พลอยน้ำงาม” สุดยอดต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัล "พลอยน้ำงาม" ระดับสถาบันอุดมศึกษา โดยมี ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทราทิพย์ รองอธิการบดีสายงานพัฒนาด้านกายภาพ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการคัดเลือกภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ 264 แห่งทั่วกรุงเทพฯ อ่านต่อ…

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จัดงานแถลงข่าว เปิดธุรกิจ “เสริมสร้าง พาวเวอร์ พลังงานหมุนเวียน พลังคนรุ่นใหม่” พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP ผู้นำด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่ (New Generation) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทรูบิสิเนส จับมือ ไคซ์ วางโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก ระบบสื่อสารความเร็วสูง เสริมศักยภาพศูนย์ประชุมฯ เป็นอันดับหนึ่งด้านการให้บริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทรูบิสิเนส ในเครือทรู โดยคุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ไคซ์ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร อ่านต่อ…

Gossip News: เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2017

คุณกฤตพงศ์ ปานผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คนรักกอล์ฟ จำกัด ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี รายการ "เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2017" ประกาศเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันต่อเนื่องในปี 2018 และ 2019 หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการ “INTER ปันน้ำใจแด่น้องผู้พิการ” ปีที่4

ตัวแทนจากทีม CSRได้มอบปฏิทินเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรวม ทั้งเสื้อผ้า ของใช้ และขนม แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ เพื่อสร้างรอยยิ้มและมอบโอกาสให้แก่เด็กๆผู้พิการทางสายตา โดยทางมูลนิธิฯ ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนพนักงานชาวอินเตอร์ที่ร่วมใจกันบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ อ่านต่อ…

พฤกษา รุกหนัก เปิด THE RRIVACY 3 ทำเล ใกล้รถไฟฟ้า มูลค่า 5,500 ล้าน รักษาแชมป์ตลาดคอนโดระดับกลาง

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า "ช่วง 6 เดือนแรกปี 2560 พฤกษาสามารถครองส่วนแบ่งตลาด (Market Share) คอนโดมิเนียมในเซ็กเมนต์ระดับราคา 2-3ล้านบาท ซึ่งเป็นพอร์ตหลักของพฤกษา สูงสุดป็นอันดับ 1 ที่ อ่านต่อ…

“เทศกาลฮัจย์” มีสิทธิ์ลุ้นบิน!…ทำฮัจย์ฟรีๆกับไอแบงก์”

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมต้อนรับเทศกาลฮัจย์ ประจำปี ฮ.ศ.1438 ขอเชิญชวนลูกค้ามุสลิมเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทบัญชี อัล-ฮัจย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,500 บาท รับผลตอบแทนทุกสิ้นเดือน และประเภทบัญชี อัลฮัจย์ V.2 เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท รับผลตอบแทนทุกสิ้นเดือนมิ.ย.และธ.ค. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: CGS นำทีมนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงานหนัง IHL

บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) โดย นายปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์ (แถวยืนที่4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำทีมนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บมจ. อินเตอร์ไฮด์ หรือ IHL และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ให้กับค่ายผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สัมมนาทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมปี 2560

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต(ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมอาคารชุดไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจพฤกษาเรียลเอสเตท-พรีเมียม บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท พร้อมด้วย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์(ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะกรรมการจัดงานสัมมนาฯ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ริชี่เพลซ 2002 (RICHY) อ่านต่อ…

โคเวิร์คกิ้งสเปซ (co-working space) แห่งใหม่กับวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในย่านสุขุมวิท ณ โรงแรม เดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพฯ

แอ็กซิส แอนด์ สปิน เลาจน์ (Axis Spin Sky Lounge) ชั้น 38ด้วยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมืองบนตึกสูง จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและต้องการหลีกหนีความวุ่นวายผ่อนคลายสายตาไปกับวิวมืองย่านสุขุมวิท ดังนั้น แอ็กซิส แอนด์ สปิน เลาจน์ ได้ตอบสนองความต้องการใหม่ๆให้เข้ากับยุคสมัย อ่านต่อ…

Gossip News: “GUNKUL พื้นฐานธุรกิจไม่เปลี่ยน”

แม้จะมีกระแสข่าวลบรุมเร้าทั้งเรื่องของความกังวลการผิดนัดชำระหนี้ตั๋วบี/อี หรือแม้แต่การเพิ่มทุนทำให้ราคาหุ้น บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง(GUNKUL) ปรับตัวลดลงจนน่าหวั่นใจ งานนี้ "โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์" ไม่นิ่งนอนใจ ออกมาเรียกความเชื่อมั่นทันที ข่าวลือไม่เป็นจริงแต่อย่างใด อ่านต่อ…

Gossip News: D เปิดแล้ว!!!…สาขาใหม่ เอ็มควอเทียร์

แรงดีไม่มีตก!! บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น หรือ (D) ผู้ให้บริการทันตกรรมชั้นนำของไทย เปิดสาขาใหม่ที่ไหน ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีไม่มีหยุด ล่าสุด…สาขาใหม่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ใจกลางย่านสุขุมวิท ศูนย์ทันตกรรม Dental Signature EmQuartier ชั้น 4 ตึกA ห้อง4A11 ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง อ่านต่อ…

Photo Release: Love Thai Food? Why not join us the Thai cooking classes at Cafe Andaman Come and discover our delectable crafted Thai cuisine.

At Cape Panwa Hotel Phuket, make your trip a bit more special with our Thai cooking classes available every Friday and Saturday at 11.30 a.m. at Cafe Andaman. Let these wonderful cooking classes tempt you for only 2,400 Baht net per guest for a 2-day course and 1,500 Baht net per guest for a 1-day อ่านต่อ…

เมนูกุ้งลายเสือ @ห้องอาหารแอคควา

โปรโมชั่นอาหาร : กรกฎาคม 2560เมนูกุ้งลายเสือ @ ห้องอาหารแอคควาโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยาตลอดเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ ห้องอาหารอิตาเลียน "แอคควา" โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา เชิญลิ้มลองความอร่อยกับเมนูหลากหลายจากกุ้งลายเสือเนื้อแน่นสไตล์ อิตาเลียน อ่านต่อ…