ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

ภาพข่าว: สตาร์ทอัพจาก Enterprise Singapore เยี่ยมชมศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ไทย

          เมื่อเร็วๆ นี้ - ซี อาเซียน นำคณะสตาร์ทอัพจากโครงการ Startup Immersion Program ภายใต้การดูแลของนายไกอาส ลิม ผู้อำนวยการภูมิภาค (แถวหน้าขวาสุด) หน่วยงาน Enterprise Singapore เข้าเยี่ยมชมประสิทธิภาพของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ผสานบริการคลาวด์ (Cloud-Enabled Data Center) บนถนนบางนา-ตราด โดยมีนางวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) (แถวหลังที่ 3 จากขวา) เป็นตัวแทนบริษัทฯกล่าวต้อนรับฯลฯ ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการเข้าเยี่ยมชมเพื่อเปิดโอกาสให้เหล่าสตาร์ทอัพจากสาธารณรัฐสิงค์โปรสามารถมองเห็นความเป็นไปได้และโอกาสการขยายธุรกิจในประเทศไทย
          โครงการ Startup Immersion Program ถือเป็นโครงการของ Global Innovation Alliance (GIA) ที่จัดตั้งโดย Singapore's Senior Minister of State (SMS) for Trade and Industry & National Development มีหน่วยงาน Enterprise Singapore ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบภารกิจต่างๆ ซึ่งโครงการ Startup Immersion Program ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนสิงคโปร์และบริษัทต่างๆ ได้รับประสบการณ์ใหม่ในบริบทนานาชาติ รวมถึงสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างเมืองฯลฯ