ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

          สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารและการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐระหว่างสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กับ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
          โดย
          นางไอรดา เหลืองวิไล 
          รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
          ดร.วุฒิชัย อัมพรอร่ามเวทย์
          กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

          วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น.
          ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 16 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซอยรางน้ำ (สถานี BTS อนุเสาวรีย์)