ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดงาน “พํธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการนำดิจิทัลมาใช้พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ”

          ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa เล็งเห็นถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่กำลังจะกลายเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ จึงได้ร่วมมือกับกรมการแพทย์และกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการนำดิจิทัลมาใช้พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ โดยความพยายามเดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางด้านสุขภาพและการแพทย์ครั้งแรก "e- health open data platform" เชื่อมโยงข้อมูลด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน รองรับสังคมผู้สูงอายุและช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน 
          สำนักงานฯ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการนำดิจิทัลมาใช้พัฒนางานเพื่อผู้สูงอายุ" ในพฤหัสบดีวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข