ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ

ภาพข่าว: โครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

          โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จัดโครงการสร้างสุข..(สุขภาพดี) กับ 80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ด้วยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพกับประชาชนที่มาออกกำลังกายและพักผ่อน นำทีมโดย นพ.กฤชวัชร ลาภเจริญวงศา (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ โดยมีประชาชนสนใจรับบริการเป็นจำนวนมาก เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย