ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายการ ทำด้วยใจ…เพื่อแผ่นดิน 18 พค.61

          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการผ่าตัด เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อนำร่องในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (computer assisted surgery) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการสร้างภาพ 3 มิติ บริเวณข้อเข่าที่จะทำการผ่าตัด โดยมีลักษณะจำเพาะกับคนไข้ในแต่ละราย ซึ่งคอมพิวเตอร์จะมี software ช่วยประมวลข้อมูลที่ได้รับในการสร้างภาพตามจริง โดยมีความละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตร และ 0.1 องศา จึงทำให้แพทย์ได้รับข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้อง และความแม่นยำขณะทำการผ่าตัด เมื่อเกิดผิดพลาดย่อมสามารถแก้ไขได้ทันที ด้วยเทคนิคนี้ จึงต่างจากเทคนิคการผ่าตัดทั่วไป...