ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการล้ง 1919 จัดงานแถลงข่าวเปิด LHONG Experience (ล้ง เอ็กซ์พีเรียนซ์) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

          ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ผู้บริหารโครงการล้ง 1919 ร่วมกับ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จัดงาน แถลงข่าวเปิดตัว LHONG Experience (ล้ง เอ็กซ์พีเรียนซ์) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยภายในงานท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษ ที่พร้อมมอบคุณค่าทั้งสุนทรียภาพและภูมิปัญญา รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในเรื่องภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมจีน

          วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ลงทะเบียนเวลา 15.30 น.
          ณ โบเหวินฮอลล์ โครงการล้ง 1919 ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน

          ภายในงานพบกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ การเขียนอักษรมงคลด้วยพู่กันจีน และพบกับตำราล้งในรูปแบบ e-book หนังสือที่รวบรวมภูมิปัญญาจีนเบื้องต้น ซึ่งเป็นความมือระหว่าง ล้ง1919 - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตำราให้กับผู้ที่ร่วมแข่งขันตอบปัญหาภูมิปัญญาจีนในรูปแบบการสอบจอหงวนครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติในวงการศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน พร้อมทั้งเหล่านิสิต-นักศึกษา มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

          กำหนดการ
          15.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
          16.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
          - ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี ผู้บริหารโครงการล้ง 1919 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
          - ตัวแทนจากศูนย์บริการวิชาการฯ และ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กล่าวถึงความร่วมมือในการสนับสนุนเนื้อหาวิชาการ และการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนผ่านโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
          16.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน / จบงาน
          16.35 น. สัมภาษณ์พิเศษ 3 ผู้บริหารในประเด็นความร่วมมือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย-จีน