ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ไปรษณีย์ไทย จัดงานเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึก 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ตุรกี

           บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึก 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ตุรกี และ หนังสือความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิออตโตมัน
          พร้อมร่วมเสวนา "อัลรุม แห่งสยาม : สัมพันธ์ตุรกีไทยในประวัติศาสตร์" วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องไปรษณีย์นฤมิต ชั้น 1 ไปรษณีย์กลาง บางรัก

          กำหนดการสำหรับสื่อมวลชน
          13.30 – 14.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
          14.00 – 14.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน
          14.05 – 14.15 น. รับชมวิดีโอพรีเซนท์เทชัน
          14.15 – 14.45 น. พิธีเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึก และหนังสือความสัมพันธ์สยาม – ออตโตมัน โดย
          - นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          - นางเอฟเรน ดาเดเลน อักกุน (H.E. Ms. Evren Da?delen Akguen) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย
          - รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ

          1. ความร่วมมือและรายละเอียดการจัดสร้างแสตมป์แสตมป์ที่ระลึก 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ตุรกี
          2. รายละเอียดหนังสือความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับจักรวรรดิออตโตมัน
          14.45 – 15.00 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษเพิ่มเติม
          15.00 – 16.30 น. การเสวนาเรื่อง "อัลรุม" แห่งสยาม : สัมพันธ์ตุรกีไทยในประวัติศาสตร์
          - นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ อดีตอัครราชทูต ณ กรุงอังการา
          - นายศุกรีย์ สะเร็ม นักประวัติศาสตร์อิสลาม
          ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          16.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม