ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล”

          วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
          ด้วยรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้เข้าสู่ยุคการปฏิรูปเศรษฐกิจสู่ "ประเทศไทย 4.0" โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย ทั้งการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีผู้ประกอบการจำนวนมากคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 99 ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมดถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบัน SMEs ไทยอยู่ในช่วงสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพการประกอบการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งการที่ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งสามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและกระตุ้นให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป
          ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดงาน "SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล" ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าว
ปาฐกถาพิเศษ (ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อน SME 4.0)