ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดแถลงปั้นสตาร์ทอัพป้อน อุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมเผย 5 แลนด์มาร์ครับเศรษฐกิจไทยยุคใหม่

           สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว การปั้นสตาร์ทอัพ "อุตสาหกรรมไมซ์"  ติดความไฮเทคให้อุตสาหกรรมอีเว้นท์ การท่องเที่ยว ฯลฯ  พร้อมเจาะลึกยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงระหว่าง  "INNOVATION DISTRICT" และ "MICE CITY" เพื่อปั้น 5 แลนด์มาร์ค รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องมีทติ้ง รูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.พระราม 4 (รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีศูนย์ฯสิริกิติ์ ทางออกที่ 3)

          กำหนดการสำหรับสื่อมวลชน
          09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
          10.00 – 10.05 น. รับชมวีดิทัศน์ Future of Travel 2030
          10.05 – 10.15 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเข้าสู่ช่วงพิธีการ
          10.15 – 10.45 น. การเสวนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
          1.บทบาทการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยนวัตกรรม
          2.รายละเอียดความร่วมมือกับทีเส็บ ในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม
          นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ  นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
          1.บทบาทและแผนส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยนวัตกรรม
          2.วัตถุประสงค์ความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
          ๑๐.๔๕ น. 10.45 – 10.50 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม และถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
          10.50 – 11.30 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษเพิ่มเติม