ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มธ. จัดเสวนา กสทช. พร้อมรับ Thailand 4.0 หรือยัง

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญทำข่าวเสวนา " กสทช. พร้อมรับ Thailand 4.0 หรือยัง ? " ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์