ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว “รถยนต์นำจ่าย” ของขวัญสงกรานต์แก่คนไทย

          นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนกลาง) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดตัว "รถยนต์นำจ่าย" ล็อตใหม่จำนวนกว่า 200 คัน เพื่อเสริมศักยภาพระบบปฏิบัติการ และพัฒนาระบบงานนำจ่ายให้มีประสิทธิภาพทั่วไทย ตามนโยบายไปรษณีย์ไทย 4.0 "ส่งเร็ว ส่งด่วน ส่งใหญ่ ไปหมด ไม่ตกค้าง" สู่การเป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มภาคภูมิ ตลอดจนเพื่อเป็นของขวัญคนไทยในวาระสงกรานต์ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

          คำอธิบายภาพจากซ้าย
          1. นายสมจิตร์ ไวเรืองศิริพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานปฏิบัติการภูมิภาค) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          2. นางสาวสมจินตนา เกิดสืบมา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการเงินและบัญชี) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          3. นางนางนัยนา ศิริสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานอำนวยการและบริหารทรัพย์สิน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          4. นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          5. นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          6. นางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานการตลาด) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          7. นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานระบบปฏิบัติการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          8. นายทรงศักดิ์ พลนอก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบุคคล) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
          9. นายพิษณุ วานิชผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด