ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: AKP รับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเกณฑ์ดี-ระดับดีเยี่ยม

          คุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. อัคคีปราการ (AKP) (ที่ 2 จากขวา) เข้ารับมอบ "ธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2560" จาก ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 5 จากซ้าย) ในฐานะเป็นหนึ่งองค์กรผ่านการประเมินคุณภาพภายใต้โครงการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ในเกณฑ์ดี-ระดับดีเยี่ยม จากการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและการบริหารการจัดการโรงงานบนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อนำไปสู่การยกระดับการบริหารการจัดการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนุบสนุนให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนมั่นคง ณ ห้องศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้