ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลจากการส่งเสริมจังหวัดระนอง สร้างพื้นที่ปลอดภัยต่อการเดินและการใช้จักรยาน

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ซ้าย) มอบรางวัล "เดินไป ปั่นไป" (I Bike I Walk Award) จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ให้กับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยมีนายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (ขวา) เป็นผู้แทนรับมอบ ในโอกาสที่ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง ปตท.สผ. ร่วมดำเนินโครงการ "Walk and Bike Friendly City: เมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน" ซึ่งจัดขึ้นโดย สนข. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาพันธ์ผู้ใช้จักรยานและการเดิน (ภาคใต้ตอนบน) เทศบาลเมืองระนอง และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน รอบโรงเรียนอนุบาลระนอง และโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย