ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ซีเอเค สัมมนาพนักงาน มาเก๊า-ฮ่องกง

          บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการสัมมนาพนักงาน ประจำปี 2561 โดยมีนายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน ณ มาเก๊า-ฮ่องกง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และเป็นการเปิดโลกทรรศน์แก่พนักงานอีกด้วย