ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: TBBC พันธมิตรเวียนนาอาสา จัดกิจกรรม ต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ เมืองทองธานี

          ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย (Thailand Breast Cancer (TBCC) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่สำคัญของเวียนนาอาสา เดินสายรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยล่าสุดไปร่วมจัดกิจกรรม พร้อมแจกคู่มือคลำเต้า สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และแจกเต้านมเทียมให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ภายในงานพลเมืองรักสุขภาพ (Healthty Folum) ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม นี้ ผู้สนใจสามารถแวะไปเยี่ยมชม และรับสมุดตรวจเต้านม และของที่ระลึกได้ที่บูธ 35 เมืองทองธานี