ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ท่องเที่ยวทั่วไทย…สุขาอยู่หนใดก็ WC OK

          กรมการท่องเที่ยวพร้อมใจดูแลและพัฒนา ห้องน้ำสาธารณะสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยให้ห้องน้ำมีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย สะดวก และถูกสุขลักษณะ