ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน TCELS Life Sciences & MedTech Acceleration Program 2017 Demo Day

          TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน
          "TCELS Life Sciences & MedTech Acceleration Program 2017Demo Day"

          ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
          เวลา 13.00น. – 17.30น. (ลงทะเบียน 13.00-13.30 น)
          ณ ห้อง 20L ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) อาคารมิว ชั้นที่20 เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
          โทรศัพท์ 02 644 5499 ต่อ 124 โทรสาร 02 644 9538

          ภายในงานพบกับ ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือTCELS ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ Mr. Douglas Keith Abrams ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ บริษัท เอ็กซ์พารา (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการบ่มเพาะและการลงทุนในบริษัท Startup พร้อมกันนี้ท่านยังจะได้พบกับผู้ประกอบการบริษัท Startup รุ่นใหม่จำนวน 8 ทีม ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจจากโครงการมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 เดือน มีความพร้อมก้าวสู่ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ โดยภายในงานจะมีการแข่งขัน Pitching คัดเลือกทีมที่น่าลงทุนที่สุดจำนวนอย่างน้อย 2 ทีม เพื่อรับการลงทุนจากนักลงทุนในเครือข่ายของ TCELS