ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ความงดงามของพรรณไม้ไทย ในงานเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561

          วันที่ 18 มกราคม 2561 นายดุสิต เขมะศักดิ์ คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าชมโซนสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งนำเสนอความงดงามของพรรณไม้ไทย ในงานเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ