ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ปตท. – สวทช. ร่วมลงนามพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์ให้เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของ EECi

          ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ยืนกลาง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากขวา) และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้ลงนาม เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ให้พร้อมดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขั้นสูง ตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0