ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: เวิลด์แก๊ส มอบเงิน 2 แสนบาท ช่วยเหลือเด็กยากไร้

          คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง (ขวามือ) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)  จัดกิจกรรมโครงการ "เติมพลังไฟ ให้หัวใจอบอุ่นปี 2" มอบเงินจำนวน 2 แสนบาทให้มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเด็กยากไร้โครงการ "มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม" โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา (ซ้าย) Marketing&Fundraising Director มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว เมื่อวันก่อน ที่ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)