ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล อนุรักษ์ธรรมชาติ จัด โครงการ “ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง” ปีที่ 6

          ราจีฟ มังกัล (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร นำทีมพนักงานจิตอาสา กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ร่วมโครงการ "ปลูกป่า ปลูกชีวิต ถวายในหลวง" ปีที่ 6 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับชุมชนตำบลคลองตำหรุ พร้อมปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นโกงกาง สร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ป่าชายเลน หมู่บ้านคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี