ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยภาวะผิดปกติที่เกิดจากความร้อน

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยภาวะผิดปกติที่เกิดจากความร้อน แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี คณะอาจารย์ และ นักศึกษาแพทย์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่