ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เดลต้าฯ คว้า 3 รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”ระดับประเทศ

          บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับทอง ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ในงาน "สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 31" จัดขึ้น ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็น 3 ประธานมอบรางวัลแก่เดลต้าฯ ทั้ง โรงงาน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเดลต้าฯในการดำเนินงานส่งเสริมด้านความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนำมาสู่ ประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน
          นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลระดับทองคำอันทรงเกียรติ โดยตัวแทนฝ่ายบริหารของเดลต้าฯ นายชุง-ไค ตุง ผู้จัดการฝ่ายผลิตเดลต้าฯโรง 1 นางสาวคณิตฐา บุญฟูก ผู้จัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเดลต้าฯโรง 5 และนายสมพร บุญลือ ผู้จัดการโรงงานเดลต้า โรง 6 เข้ารับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน