ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงาน EIC Press Briefing ในหัวข้อ “เจาะพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย พร้อมแนะกลยุทธ์การขายมัดใจผู้บริโภคยุค 4.0”

          ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม Press Briefing ในหัวข้อ "เจาะพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย พร้อมแนะกลยุทธ์การขายมัดใจผู้บริโภคยุค 4.0" ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อโครงการที่อยู่อาศัยในอนาคต พร้อมแนะกลยุทธ์ที่จะมาช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงใจลูกค้าท่ามกลางตลาดอสังหาฯ ที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยจะเป็นอย่างไร โดยมี คุณวิธาน เจริญผลผู้อำนวยการอาวุโสคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 22 ห้องCommon Room ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยมีกำหนดการดังนี้ 
          10.00 – 10.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน
          10.30 – 11.30 น. วิเคราะห์สถานการณ์ "เจาะพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย พร้อมแนะกลยุทธ์การขายมัดใจผู้บริโภคยุค 4.0" โดย คุณวิธาน เจริญผล ผู้อำนวยการอาวุโสคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ EIC ธนาคารไทยพาณิชย์
          11.30 – 12.00 น. Q & A