ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

กระแสตอบรับดีเยี่ยม ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย พร้อมต่อยอดโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรสู่ Season 2 มุ่งเตรียมความพร้อมให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด

          ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการฝึกอบรม "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" มุ่งให้ความรู้ด้านการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ค้ารายย่อยรับมือกับโลกอนาคตที่จะก้าวเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการในซีซั่น 1 ซึ่งจัดอบรมด้านการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อยครบทุกภูมิภาคในปี 2560 ถึง ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ตามแนวคิดของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของผู้ค้ารายย่อยให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคิกออฟโครงการ จัดอบรมให้กับผู้ค้าย่านรามคำแหง-บางกะปิ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบางกอก อินเตอร์เพลส
          นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กล่าวถึงภาพรวมของโครงการว่า "ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เป็นธนาคารแรกที่ให้ความสำคัญกับผู้ค้ารายย่อย หรือพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ด้วยจำนวนลูกค้าในพอร์ตสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยเกือบแสนราย เรามั่นใจว่าเราเข้าใจความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดีที่สุด และธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นลูกค้ากลุ่มนี้มีความรู้ มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถขยายธุรกิจให้เติบโต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงปลูกฝังให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้ามีความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชี การรักษาวินัยทางการเงิน เพื่อให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ธนาคารยังจัดการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาในระดับนักเรียนนักศึกษา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวของผู้ค้ารายย่อยมีทุนไว้ใช้ในการศึกษาของลูกหลานต่อไป"
          "สำหรับการอบรมในโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2 นี้ ธนาคารต้องการให้ลูกค้าได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ในการแข่งขันให้เข้ากับโลกการเงินในอนาคตที่จะเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด ดังนั้นนอกจากให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินการบัญชีแล้ว ธนาคารจึงเพิ่มเนื้อหาด้านการทำธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นำมาพูดคุยด้วยภาษาและสื่อการสอนที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ค้ารายย่อยเข้าใจและเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับโลกการเงินที่กำลังจะเปลี่ยนไป ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้ค้ารายย่อยจะต้องหันมาใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ในช่วงท้ายของการอบรม ผู้ค้า รายย่อยที่เข้าร่วมอบรมจะได้พูดคุยปรึกษาปัญหาในการทำธุรกิจและการเข้าถึงสินเชื่อกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อที่ธนาคารจะได้เตรียมมาตรการในการช่วยเหลือดูแลลูกค้า และปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด"
          ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อนาโนเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ตั้งแต่ปลายปี 2558 ซึ่งมีจุดเด่นที่ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ต่อมาธนาคารได้ขยายบริการเป็นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ โดยสินเชื่อ นาโนเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 36 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก และสินเชื่อไมโครเครดิตฯ วงเงินสูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก โดยลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ค้ารายย่อยที่มีร้านค้าหรือแผงค้าเป็นหลักแหล่งชัดเจน ปัจจุบันสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ มีลูกค้าในพอร์ตทั้งสิ้น 76,070 ราย* มีสาขาให้บริการ 153 สาขา* และสำนักงานนาโนเครดิต (Kiosk) 57 แห่ง* (*ข้อมูล ณ เดือน เม.ย. 61) โดยธนาคารมีแผนขยายสาขาให้บริการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตฯ เป็น 194 สาขา และสำนักงานนาโนเครดิตเป็น 103 แห่ง ในปี 2562