ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

HSBC/TBS Business Case Competition Thailand 2018 เอชเอสบีซี จับมือ มธ. เฟ้นหาสุดยอดนักวิเคราะห์และจัดทำแผนเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสากล

          "ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนไทยร่วมชิงแชมป์ระดับนานาชาติที่ฮ่องกง"

          ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานต่อโครงการ "HSBC/TBS Business Case Competition Thailand 2018" การแข่งขันวิเคราะห์และจัดทำแผนเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจสากลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา เข้าร่วมแข่งขันเพื่อโชว์ศักยภาพและทักษะของเยาวชนไทยในการวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมใช้ความสามารถในการตีโจทย์เพื่อวางแผนแนวคิดธุรกิจใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้จริง โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศร่วมตัดสิน ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ทีมชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมชิงแชมป์ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ในโครงการ "HSBC/HKU Asia Pacific Business Case Competition 2018" ที่ฮ่องกงในเดือนมิถุนายน ศกนี้ 
          สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน ต้องรวมกันเป็นทีมๆ ละ 4 คน เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเดียวกัน นักศึกษาแต่ละคนสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น โดยเริ่มเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ศกนี้ ทางเว็บไซต์ www.bba.bus.tu.ac.th ส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย กรุงเทพฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัคร หรือรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 098-263 5514 หรืออีเมล์ : info.casecompetition@tbs.tu.ac.th หรือเว็บไซต์ : www.bba.bus.tu.ac.th