ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

ชโย กรุ๊ป จัดงานนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่นักลงทุน (Road Show) ของ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO

          บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่นักลงทุน (Road Show) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารขึ้นให้ข้อมูล ดังนี้ 
          - คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
          - คุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
          - คุณเลิศนภา ศรีทองสุก กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
          - คุณธวัชชัย ชิโนกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

          โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก