ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรม Press Briefing หัวเรื่อง “เจาะลึกอุตสาหกรรมเด่นขานรับโครงการEEC”

          ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย EIC ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม Press Briefing หัวเรื่อง "เจาะลึกอุตสาหกรรมเด่นขานรับโครงการEEC" จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมเด่นที่จะเกิดขึ้นในช่วงแรกจากการพัฒนาพื้นที่ EEC ที่สามารถพลิกโฉมโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทย โดยแนะภาครัฐและภาคเอกชนควรเตรียมพร้อมและปรับตัวสำหรับนโยบาย EEC ที่จะเกิดขึ้น โดยมี คุณวิธาน เจริญผล ผู้อำนวยการคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Common Room ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยมีกำหนดการดังนี้

          10.00 – 10.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน
          10.30 – 11.30 น. วิเคราะห์สถานการณ์ โดย
          - คุณวิธาน เจริญผล ผู้อำนวยการคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์
          11.30 – 12.00น. Q & A