ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

EXIM BANK จัดแถลงข่าวเปิดบริการใหม่เพื่อผู้ส่งออก SMEs โดยสอดคล้องกับทิศทางการส่งออกครึ่งหลังปี 2560

          ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีกำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดบริการใหม่เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ส่งออก SMEs พร้อมด้วยเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกไทยในครึ่งหลังปี 2560 แก่สื่อมวลชนและสาธารณชนได้รับทราบ
          EXIM BANK ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้สื่อข่าวฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทิศทางการส่งออกครึ่งหลังปี 2560 โดยนางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK จากนั้นฟังแถลงข่าวโดยนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. เกี่ยวกับบริการใหม่เพื่อผู้ส่งออก SMEs ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องอัญชัน ชั้น 24 EXIM BANK สำนักงานใหญ่
          ทั้งนี้ EXIM BANK หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีดังเช่นที่ผ่านมา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

          กำหนดการ 
          งานแถลงข่าวเปิดบริการใหม่เพื่อผู้ส่งออก SMEs
          วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น.
          ณ ห้องอัญชัน ชั้น 24 EXIM BANK สำนักงานใหญ่

          09.30-10.00 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน 
          10.00-10.30 น. บรรยายหัวข้อ "ทิศทางการส่งออกครึ่งหลังปี 2560" โดย นางขวัญใจ เตชเสนสกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
          10.30-10.50 น. แถลงข่าวเปิดบริการใหม่ 
          โดย นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK 
          นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
          10.50-11.00 น. ตอบคำถามสื่อมวลชน