ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

บี.กริม เพาเวอร์ แถลงข่าวการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

          บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 'BGRIM' หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่มีฐานการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร็วๆ นี้
          ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
          โดยมีผู้บริหารร่วมแถลงข่าวดังนี้
          มร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และกลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
          นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
          และคณะผู้บริหารจากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

          ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น.
          ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย