ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการอีสานสามัญ (Common Exercises: Isan Contemporary Report) Curator& Critic Tour: กิจกรรมนำชมโดยภัณฑารักษ์นักวิจารณ์

          กิจกรรมการศึกษานิทรรศการอีสานสามัญ (Common Exercises: Isan Contemporary Report) Curator& Critic Tour: กิจกรรมนำชมโดยภัณฑารักษ์นักวิจารณ์

          วิทยากร:
          ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต
          อัจฉรา นวลสวาท

          ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข
          วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00-16.00 น.
          ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

          นิทรรศการนำเสนอรายงานการสำรวจปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัยโดยนำเสนอพลวัตการเติบโตและการกำหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานในคุณค่าและพื้นฐานร่วมกันจากมิติความเป็นมนุษย์มิติประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความเป็นพลเมืองโลกผ่านมุมมองทางศิลปะเชิงรายงานและกรณีศึกษาที่หลากหลายและเกิดขึ้นในอีสานร่วมสมัยรูปแบบต่างๆ
          หอศิลปกรุงเทพฯ จึงขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมสำรวจปรากฏการณ์อีสานไปด้วยกันกับภัณฑารักษ์นิทรรศการ คุณณรงค์ศักดิ์ นิลเขต และคุณอัจฉรา นวลสวาทพร้อมกับดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข นักวิชาการที่จะร่วมพูดคุยเปิดมุมมองและมิติการตีความ "อีสานร่วมสมัย" ในแง่มุ่มต่างๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ การเมือง และสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมนำชมโดยภัณฑารักษ์และนักวิจารณ์(Curator and Critic Tour)
          วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
          ** ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
          ** The tour will be in Thai language only.
          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
          โทรศัพท์ 02-214-6630-8 ต่อ 519
          Email : education@bacc.or.th