ค้นหาปฏิทินข่าว:
วันที่

เวลา กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2018 สถานที่จัดงาน
10:30 อพวช. จัดการต้อนรับและแสดงความยินดีแก่เยาวชนใน “การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับโลก” (Intel International Science and Engineering Fair 2018 (Intel ISEF) สนามบินสุวรรณภูมิ