ค้นหาปฏิทินข่าว:
วันที่

เวลา กิจกรรมวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2018 สถานที่จัดงาน
07:00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดโครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ปีที่4 ชิงทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
08:00 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมภาษณ์พิเศษ พลิกตำราสากล “หลักนิติธรรม” โรงแรมดุสิตธานี
12:30 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จัดงานสัมมนา Marketeer Forums @ Sasin # 15 ตอน: “Branding to Digital Era” สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
14:00 ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จัดงานแถลงข่าว “ความสำเร็จในการพัฒนาโครงการปี 2017 และแผนดำเนินงานและ กลยุทธ์การบุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2018” บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไบเทค บางนา