ค้นหาปฏิทินข่าว:
วันที่

เวลา กิจกรรมวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถานที่จัดงาน
10:00 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดตัวคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เอ็มควอเทียร์
14:00 ไปรษณีย์ไทย จัดแถลงข่าว มติที่ประชุมบอร์ดนโยบายการขับเคลื่อน “ไปรษณีย์ไทย 4.0” บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่