ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ราชภัฏโคราช จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ ผลักดันจีโอพาร์คโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

          สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักงานอุทยานธรณีโคราช ร่วมกับ เครือข่ายจีโอพาร์คโคราช จะจัดประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจีโอพาร์คโคราชสู่อุทยานธรณีโลก ภายใต้กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวในถาบันการศึกษาในเขตอารยธรรมอีสานใต้ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นแรงหนุนการทำงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
          เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุทยานธรณีโคราช หมายเลขโทรศัพท์ 0-4437-0739-41 หรือที่ อาจารย์ณภัค คณารักษ์เดโช หมายเลขโทรศัพท์ 08-1877-5993