ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มธ. เปิดตัว 4 นวัตกรรมครีเอทีฟ พร้อมพบสิ่งประดิษฐ์ฝีมือนวัตกรกว่า 400 ชิ้น

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียนเชิญทำข่าวเปิดเปิด 4 นวัตกรรมครีเอทีฟ พร้อมพบสิ่งประดิษฐ์ฝีมือนวัตกรรมกว่า 400 ชิ้น พร้อมกัน ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต