ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: มจธ. เจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตรถโดยสารไฟฟ้าจากวัสดุคอมโพสิท

          เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) (คนกลาง) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ระหว่าง บริษัท จีทีเอ็ม จำกัด กับ บริษัทเอกชนไทย 4 ราย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าจากวัสดุคอมโพสิทซึ่งมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง และส่งเสริมการผลิตการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประทศไทย โดยมี นายเซฮยอน โช ประธานบริษัท จีทีเอ็ม จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ (คนที่ 8 จากซ้าย) ผู้ผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ คุณดนู โชติกพนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (คนที่ 11 จากซ้าย) คุณพิเชษฐ์ เจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกวัตร (1994) จำกัด (คนที่ 6 จากซ้าย) คุณธรชญา พันธุ์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัส แอนด์ ทรัค จำกัด (คนที่ 5 จากซ้าย) และคุณณรัตน์ไชย หลีระพันธ์ ประธานบริษัท พี แอล ที กรีนส์ จำกัด (คนที่ 9 จากซ้าย) ณ อาคารเคเอกซ์ มจธ.