ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

SPU : ม.ศรีปทุม MOU สหกิจศึกษา 2 บริษัทชั้นนำของประเทศ ปูทางนศ.พัฒนาศักยภาพสู่โลกการทำงาน

          ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPUให้การต้อนรับ คุณจันทิมา ควระพฤกษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทฮอลิเดย์ส เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด และคุณอิสราพร พอสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทรัชดา นิรมิตร จำกัด(โรงละครสยามนิรมิต) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ Holidays Center และ สยามนิรมิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะในการปฎิบัติงานจริง ให้แก่นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร40ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
https://www.spu.ac.th/activities/12196