ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสาร

พิธีลงนามระบบ Mobile Intelligent Cloud Solution (MICS)

          วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. คุณชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ คุณพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือจัดทำระบบ Mobile Intelligent Cloud Solution (MICS) ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ณ อาคารศูนย์บริการลูกค้า บริเวณชั้น 1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
          เอ็กซ์คลูซีฟสุดภายในงาน Mobile Intelligent Cloud Solution (MICS) พบกับการเสวนาในหัวข้อ "Mobile Intelligent Cloud Solution สำคัญอย่างไรกับชีวิตของคนไทยในยุค Thailand 4.0" โดยวิทยากรพิเศษร่วมการเสวนา ได้แก่ คุณชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , คุณพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด , ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, คุณปฐม อินทโรดม คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ คนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 พลาดงานนี้ไม่ได้....ต้องมาร่วมรับฟังกันนะคะ!!!